Page content

Manuscript insturen

Boek uitgeven via uitgeverij LecturiumRichtlijnen voor het insturen van je manuscript

Elk nieuw manuscript is bij Lecturium van harte welkom. Om zo efficiënt mogelijk met de verwerking van je boek te kunnen starten hanteren we richtlijnen voor het insturen van je manuscript.

 • We ontvangen je manuscript bij voorkeur via e-mail. Een cd, dvd of USB-stick zijn alternatieven. Papieren manuscripten die per post worden of zijn gestuurd, kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Schrijf in je begeleidende e-mail een korte samenvatting (+ eventuele toelichting) van jouw manuscript van maximaal 250 woorden.
 • Sluit je manuscript bij in een Word-document of in een PDF waarvan de basis een Word-document is.
 • Het Word-document dient maximaal 20 MB groot te zijn.
 • Stuur het complete manuscript.
 • Bestaat je manuscript hoofdzakelijk uit foto’s en/of tekeningen, stuur dan een voorbeeld van zes pagina’s. Ook dit document dient maximaal 20 MB groot te zijn.
 • Vermeld naast je naam in ieder geval ook je telefoonnummer.
 • Ben je minderjarig ook dan nemen we jouw manuscript graag in behandeling. Voeg dan wel een verklaring van je ouders bij waarin zij toestemming geven voor het plaatsvinden van zakelijk contact tussen jou en Lecturium. We zullen je ouders bij de procedure betrekken.
 • Beantwoord in de begeleidende mail graag onderstaande vragen:
  1. Wat is het genre van je manuscript?
  2. Kunnen mensen uit bepaalde groeperingen of individuen aanstoot nemen aan (delen uit) je manuscript? En zo ja, om welke groepering(en)/individuen gaat het dan en waarover kunnen ze vallen?
  3. Is het manuscript dat je ons toezendt al eerder bij een andere uitgever uitgegeven? Zo ja, waar?
  4. Is er al eerder een ander boek van je uitgegeven? Zo ja: waar en welk boek?
  5. Bij beantwoording van vraag 3 en/of 4 met ‘ja’: wat is de reden dat je nu voor Lecturium kiest?
  6. Hoe ben je bij Lecturium terechtgekomen?

Manuscript insturen

Alle bovenstaande punten gecheckt? Stuur alles dan naar ons toe.

Per e-mail:
redactie@lecturium.nl

Per Wetransfer:
www.wetransfer.com/

Het e-mailadres dat je kunt invullen op de site van Wetransfer is redactie@lecturium.nl

Een cd of dvd met alle bovenstaande zaken kun je sturen naar:

Lecturium uitgeverij
Louis Braillelaan 80
2719 EK  Zoetermeer
Nederland

Meer informatie of advies? Mail ons op info@lecturium.nl

Of bel ons op: +31 (0)6 10 45 38 85 (uitsluitend voor redactionele vragen en vragen over het uitgeefproces)