Page content

Uitgeven van je boek – Stappenplan

Boek uitgeven via uitgeverij LecturiumManuscript insturen

Richtlijnen voor het insturen van je manuscript

Elk nieuw manuscript is bij Lecturium van harte welkom. Om zo efficiënt mogelijk met de verwerking van je boek te kunnen starten hanteren we richtlijnen voor het insturen van je manuscript.

 • We ontvangen je manuscript bij voorkeur via e-mail. Een cd, dvd of USB-stick zijn alternatieven. Papieren manuscripten die per post worden of zijn gestuurd, kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Schrijf in je begeleidende e-mail een korte samenvatting (+ eventuele toelichting) van jouw manuscript van maximaal 250 woorden.
 • Sluit je manuscript bij in een Word-document of in een PDF waarvan de basis een Word-document is.
 • Het Word-document dient maximaal 20 MB groot te zijn.
 • Stuur het complete manuscript.
 • Bestaat je manuscript hoofdzakelijk uit foto’s en/of tekeningen, stuur dan een voorbeeld van zes pagina’s. Ook dit document dient maximaal 20 MB groot te zijn.
 • Vermeld naast je naam in ieder geval ook je telefoonnummer.
 • Ben je minderjarig ook dan nemen we jouw manuscript graag in behandeling. Voeg dan wel een verklaring van je ouders bij waarin zij toestemming geven voor het plaatsvinden van zakelijk contact tussen jou en Lecturium. We zullen je ouders bij de procedure betrekken.
 • Beantwoord in de begeleidende mail graag onderstaande vragen:
  1. Wat is het genre van je manuscript?
  2. Kunnen mensen uit bepaalde groeperingen of individuen aanstoot nemen aan (delen uit) je manuscript? En zo ja, om welke groepering(en)/individuen gaat het dan en waarover kunnen ze vallen?
  3. Is het manuscript dat je ons toezendt al eerder bij een andere uitgever uitgegeven? Zo ja, waar?
  4. Is er al eerder een ander boek van je uitgegeven? Zo ja: waar en welk boek?
  5. Bij beantwoording van vraag 3 en/of 4 met ‘ja’: wat is de reden dat je nu voor Lecturium kiest?
  6. Hoe ben je bij Lecturium terechtgekomen?

Manuscript insturen

Alle bovenstaande punten gecheckt? Stuur alles dan naar ons toe.

Per e-mail:
redactie@lecturium.nl

Per Wetransfer:
www.wetransfer.com

Het e-mailadres dat je kunt invullen op de site van Wetransfer is redactie@lecturium.nl
Een cd of dvd met alle bovenstaande zaken kun je sturen naar:

Lecturium uitgeverij
Louis Braillelaan 80
2719 EK  Zoetermeer
Nederland

Meer informatie of advies? Mail ons op info@lecturium.nl

Of bel ons op: +31 (0)6 10 45 38 85 (uitsluitend voor redactionele vragen en vragen over het uitgeefproces)

 

Boek uitgeven via uitgeverij LecturiumRedactie

Lezen en beoordelen manuscript

Elk ingestuurd manuscript wordt door onze redactie gelezen om een beeld te kunnen vormen van genre, doelgroep en aard van het verhaal.
Iedere auteur die een manuscript instuurt, krijgt respons na het beoordelen van de ingezonden stukken.

Elk manuscript is welkom, wordt met respect behandeld en kun je ervan verzekerd zijn dat Lecturium geen zaken doet met derden welke jij als auteur niet wilt.

Schrijversovereenkomst

Aan het uitgeven gaat een schrijversovereenkomst vooraf. Hierin worden de juridische aspecten van het uitgeeftraject weergegeven.

Je ontvangt de schrijversovereenkomst per e-mail en kunt na beantwoording van deze e-mail de overeenkomst digitaal ondertekenen. Wel zo snel en gemakkelijk.
Lecturium kijkt uit naar onze samenwerking.

 

Boek uitgeven via uitgeverij LecturiumVormgeving

Bestanden insturen voor de vormgeving van je boek

Om het volmaken van de bestanden van je boek extra gemakkelijk te maken, hebben wij instructies geschreven. In dit document staat duidelijk omschreven hoe wij graag het manuscript en aanverwante documenten, zoals bijvoorbeeld beeldmateriaal, ontvangen.
Er wordt slechts een basiskennis van Word gevraagd en anders kun je uiteraard contact opnemen met ons team van vormgevers.
Je ontvangt deze instructies nadat wij met elkaar de overeenkomst voor uitgeven zijn aangegaan.

Ook ontvang je van ons de Lecturium Boek & Steun, een uitgeefgids waarin veel tips staan en waaruit je inspiratie kunt opdoen. En onze Schrijfwijzer geeft een kort overzicht van veel voorkomende taal- en stijlregels van de Nederlandse taal.

Vormgeving

Lecturium heeft een team van vormgevers in huis die aan de slag gaan met het ontwerpen, vormgeven en opmaken van jouw boek. Op basis van de door jou ingestuurde bestanden maken zij onder andere de cover van je boek, hét visitekaartje. De cover krijgt een passende uitstraling in het geheel van je boek.

Drukker

Door de Book-On-Demand methode wordt uitgeven voor iedereen mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de druktechniek Printing-On-Demand (POD) waarbij elk boek per exemplaar (on demand) wordt gedrukt.

Bij de traditionele druktechniek wordt er van een titel een groot aantal exemplaren gedrukt. Deze moeten dan wel worden verkocht. Bij POD is dat niet nodig. Een boek wordt namelijk pas gedrukt als het besteld is. Ook voor het drukken van een voorraad met een kleine oplage is POD ideaal.

 

Boek uitgeven via uitgeverij LecturiumDistributie en Promotie

Bestellen

Elk boek dat binnen het concept ‘Uitgeven door Lecturium’ wordt uitgegeven, krijgt een ISBN: het Internationaal Standaard Boeknummer. Het ISBN wordt gebruikt om gegevens van boeken op te slaan in computers van onder andere bibliotheken, distributeurs en boekverkopers. Het vormt voor deze partijen het unieke nummer van jouw boek waarmee informatie kan worden opgevraagd en waarmee men jouw boek kan bestellen.
Boeken die binnen ons concept ‘Uitgeven door Lecturium’ worden uitgebracht, doorlopen kosteloos het registratieproces bij het Centraal Boekhuis en de Belgische Boekenbank. Hierdoor zijn de boeken door alle fysieke boekwinkels in Nederland en België te bestellen.

Centraal Boekhuis

Door onze samenwerking met het Centraal Boekhuis wordt jouw boek zo breed mogelijk in de markt gezet. De verkoopkansen van je boek worden hierdoor optimaal benut. Denk aan: bol.com, AKO, Bruna, vanstockum.nl, standaardboekhandel.be en boekenbank.be.
Want: ‘kansrijk uitgeven voor iedereen’ is wat Lecturium nastreeft.

Promotie

Lecturium verzorgt de eerste promotionele stappen om jouw boek in de markt te zetten. Je kunt onder andere denken aan het benaderen van je naasten in de omgeving, de regionale boekhandel en pers, maar ook het gebruik van social media als Facebook en Twitter.

Om jouw promotionele activiteiten te ondersteunen, bieden wij promotiepakketten aan die posters en flyers bevatten. Ook kunnen we een persbericht verzorgen.
Mocht je specifieke ideeën hebben over de promotie, dan kunnen we dit uiteraard overleggen.

Phoenix WebsitePhoenix Website